Miško apsauga Miško atkūrimas, įveisimas ir priežiūra Skelbimai

VĮ Zarasų miškų urėdija naudojasi Europos žemės ūkio fondo parama

VĮ Zarasų miškų urėdija, 2017 m. pavasarį sudarė paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl galimybės pasinaudoti Europos Žemės ūkio fondo, skirto kaimo plėtrai, investicijomis. Paramos lėšos turėtų būti skirtos įgyvendinus projektus pagal KPP priemonę „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumą. Veiklos sritis – miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Urėdija įsipareigojo vykdyti  2 projektus: „Miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas“ ir „Stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas“.

Kadangi net 55 procentai urėdijos miškų yra priskirti I gamtinio degumo klasei buvo tikslinga pasinaudoti Europos žemės ūkio fondo lėšomis. Atliekama jau įrengtų priešgaisrinių juostų priežiūra,  atnaujinamos priešgaisrines mineralizuotas juostas Salako ir Gražutės girininkijų miškuose, kurių bendras ilgis 152 km.

Paramos parama panaudojama atkuriant ir vėtrų suniokotus bei ligų pažeistus medynus. Vietoje ligotų, merdinčių, išretėjusių uosynų 3,2 ha plote įveisiami aukštą gamtinę vertę turintys paprastojo ąžuolo želdiniai. Šio projekto vykdymo metu siektini net keli tikslai – įgyvendinama Lietuvos ąžuolynų atkūrimo ir gausinimo programa, didinama miškų bioįvairovė, gerėja mūsų miškų patrauklumas ir estetinis vaizdas. Urėdija, vykdo savo įsipareigojimus ir tikisi sulaukti 14 118,00 eurų paramos, kuri numatyta paramos sutartyje.  Miškas visų mūsų bendras turtas ir visos priemonės, padedančios juos gausinti ir puoselėti yra priimtinos ir sveikintinos.

VĮ Zarasų miškų urėdijos informacija