Valstybės saugomi objektai

Valstybės saugomi objektai

Gamtos paveldo objektai.

   Zarasų miškų urėdijos teritorijoje nustatyti svarbūs gamtosauginiais tikslais yra: 10 botaninių objektų (4 ąžuolai, 3 pušys, eglė,juodalksnis ir Pakerių kadagiai), 6 geologiniai objektai – akmenys bei 2 hidrogeologiniai objektai – versmelė ir šaltinis. Botaniniai objektai auga Dusetų, Gražutės, Antazavės ir Salako girininkijų teritorijose. Pats vertingiausias yra Stelmužės ąžuolas, augantis Stelmužės kaime.

Lietuvos raudonosios knygos objektai.

   Gamtosauginiu požiūriu detaliau ištirtos Dusetų, Gražutės, Antazavės girininkijų teritorijos. Nustatytos lizdavietės tokių retų paukščių kaip žuvininkas, jūrinis erelis, juodasis gandras, mažasis erelis rėksnys, vištvanagis, vapsvaėdis ir sketsakalis. Aptiktos žvirblinių pelėdų, lutučių, pilkųjų meletų, tripirščių, baltnugarių ir vidutinių genių, tetervinų ir gervių perimvietės. Zarasų miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškuose inventorizuotos 128 Raudonosios knygos objektų radimvietės.

Girininkija

LRK objektų kategorija

Iš viso

 

 

Paukščių lizdavietės

Paukščių perimvietės

Augalų radavietės

Antazavės

11

7

3

21

Zarasų

12

3

15

Dusetų

15

15

11

41

Salako

7

5

12

Gražutės

8

13

3

24

Smalvų

10

3

2

15

Iš viso

63

46

19

128