Saugomos teritorijos

Saugomos teritorijos

   Valstybės saugomos teritorijos (Sartų ir Gražutės regioniniai parkai, valstybinai draustiniai) Zarasų miškų urėdijos teritorijoje užima 17805,9 ha miško žemės plotą. Valstybinės reikšmės miško žemėje esančios saugomos teritorijos užima 8341,4 ha plotą, kuris sudaro 59,9% visų valstybinės reikšmės miškų. Visos Zarasų miškų urėdijoje esančios saugomos teritorijos yra Lietuvos gamtinio karkaso dalis.

Regioniniai parkai

Europos ekologinio tinklo NATŪRA 2000 teritorijos

Valstybės saugomi objektai