Sartų regioninis parkas

Sartų regioninis parkas

Bendras parko plotas 12547 ha

   Įsteigtas 1992 m. siekiant išsaugoti unikalioje dubaklonių sankirtoje susiformavusį Sartų ežero kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.

   Svarbiausios gamtinės vertybės: unikali Sartų, Rašų ir gretimų ežerų sistema, vertingos Dusetų girios ir Ilgašilio miško bendrijos. Sartų ežeras – penktas pagal dydį Lietuvos ežeras. Savitas Sėlių aukštumos kalvotas daubotas reljefas su Zaduojo ir Ilgio ežerais, Ilgelės ir Zaduojos protakomis.

   Svarbiausios kultūros paveldo vertybės: Dusetų urbanistinis kompleksas, piliakalniai ir parkai. Dusetų miestelio vardas žinomas jau 13 a. Dusetose 18 a. Pastatyta bažnyčia ir varpinė.

   Sartų regioninio parko teritorijoje inventorizuota 2340 ha miškų. Beveik ploto užima valstybinės reikšmės miškai. Pušynai Sartų regioniniame parke užima 29 %, beržynai – 25 %, eglynai – 22 %, juodalksnynai – 19 %. Medynai pagal brandumo grupes  suskirstyti taip: jaunuolynai – 18%, pusamžiai medynai – 56 %, bręstantys – 11 %, brandūs – 15 %. Gamtinę brandą pasiekę – 3,1 %.

   Į Zarasų miškų urėdijos teritoriją patenka 3 hidrografiniai draustiniai (Sartų, Salinio, Rašų), botaninis zoologinis (Antazavės šilo) , kraštovaizdžio (Ilgašilio), geomorfologinis (Kalviškio) ir Dusetų urbanistinis draustinis.