Medienos ruoša

Medienos ruoša

   Pagrindiniai miško kirtimai vykdomi vadovaujantis Aplinkos ministro patvirtintu 2009 m. gruodžio 31 d. miškotvarkos projektu  įsakymo Nr. D1-884 .
  Maksimali kirtimo norma nustatyta 36,3 tūkst. kietmetrių medienos. Nuo 2004 metų pagrindiniai miško kirtimai kertami vidutiniškai 32,6 tūkst. kietmetrių medienos.
  Ugdomieji kirtimai vykdomi vadovaujantis Aplinkos ministro patvirtintu 2009 m. gruodžio 31 d. miškotvarkos projektu  įsakymo Nr. D1-884 .
  Kirtimų apimtys gana pastovios. Recesijos metais buvo vykdomi kirtimai tik plotuose, kurie naudingi ekonomiškai ir būtini pagal kirtimo eiliškumą.
  Sanitarinių kirtimų norma patvirtinta 10 tūkst. kietmetrių medienos.  Per 10 metų vidutiniškai iškertama 8,6 tūkst. kietmetrių medienos. Apimtys didesnės tik stichinių nelaimių atvejais. (vėjavartos, vėjalaužos, kenkėjų pažeisti medynai).

 

   2013 m. liepos 25 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-570 „ Dėl metinės pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybės įmonėms urėdijoms 2014-2018 metams patvirtinimo“ nustatytos kirtimų apimtys miškų urėdijoms.

   VĮ Zarasų miškų urėdijai leidžiamas iškirsti ekvivalentinis brandžių medynų plotas pagal medžių rūšis yra – 130 ha. Likvidinis stiebų tūris pagrindiniais kirtimais – 39,9 tūkst. ktm; tarpiniais kirtimais – 12,3 tūkst. ktm; likvidinis kirtimo atliekų tūris – 4,3 tūkst. ktm.

 

 

  Pagrindiniai kirtimai Ugdymo kirtimai Sanitariniai kirtimai Kiti kirtimai
1999 34,7 12,1 19,2 0,8
2000 36,2 8,7 11 0,6
2001 33,4 4,1 8,5 0,5
2002 40,3 4 6,4 0,6
2003 36,5 4 8,9 1,1
2004 34,7 4,6 7,4 0,4
2005 31,7 1,2 19,8 0
2006 32,1 3,3 8,7 0,1
2007 31,9 2 8 0
2008 31,1 2,7 5,8 0,1
2009 32,4 0,9 3,6 1,2
2010 32,9 2,5 5,8 1,6
2011 34,4 4,2 10,2 0,4
2012 33,8 4,5 11,7 0,5
2013 33,1 3,3 12,3 0,5
2014 38,2 3,8 5,3 1,6
2015 35.9 4.7 4.2 0.6

 

 medienos ruosos monitoringas 1999 2014

apvaliosios medienos kaina 2005 2014