Gražutės regioninis parkas

Gražutės regioninis parkas

Bendras parko plotas 29471 ha

   Įsteigtas 1999 m. siekiant išsaugoti ežeringo, miškingo Šventosios upės aukštupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Didžioji parko dalis  yra Zarasų miškų urėdijos teritorijoje (apie 90%). Gražutės regioniniame parke vyrauja pušynai. Jie užima 58%, beržynai 18%, eglynų 11%. Didžiausią medynų plotą sudaro pusamžiai medynai 60%, bręstantys 11%, brandūs14 %. Gamtinę brandą pasiekusių medynų 1,7%. Regioninio parko teritorijoje išskirta 15 draustinių (8 kraštovaizdžio – Švento, Gražutės, Dumblynės, Ligajų, Degučių, Šalinėnų, Šavašos, Veprio; 4 hidrografiniai – Antalieptės, Juodbraščio, Šventosios, Zalvo; 2  telmologiniai – Palšinės, Tetervinio).