NATŪRA 2000

Europos ekologinio tinklo NATŪRA 2000 teritorijos

   Lietuvoje steigiamos Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos, kurias šiuo metu sudaro paukščių apsaugai svarbios teritorijos PAST ir gamtinių buveinių apsaugai svarbios teritorijos BAST.

Drūkšių ežero PAST (bendras plotas 3612 ha ). Saugoma didžiojo baublio perimvietės. Ši paukščių rūšis saugoma remiantis patvirtintais Bendraisiais buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais.(LR Vyriausybės 2006 m. balandžio 19 d. nutarimas Nr. 380)

Smalvos šlapžepių komplekso PAST (bendras plotas 546,5 ha). Teritorijoje saugomos juodosios žuvėdros(Chlidonias niger) perimvietės. Ši paukščių rūšis saugoma remiantis patvirtintais Bendraisiais buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais. .(LR Vyriausybės 2006 m. balandžio 19 d. nutarimas Nr. 380).

Šiaurės rytinės Gražutės regioninio parko dalies PAST (bendras plotas 5699,8 ha). Šiai teritorijai ES svarbos PAST statusas suteiktas nuo 2004 m. Joje saugomos juodakaklio naro (Gavia arctica) ir žvirblinės pelėdos (Glaucidium passerinum) perimvietės. Minėtos paukščių rūšys  saugomos remiantis patvirtintais Bendraisiais buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais. .(LR Vyriausybės 2006 m. balandžio 19 d. nutarimas Nr. 380).

Vasaknų tvenkinių PAST (bendras plotas 65,9 ha). Teritorijoje saugomos mažojo kiro (Larus minutus) ir upinės žuvėdros (Sterna hirundo) perimvietės. Šios paukščių rūšys  saugomos remiantis patvirtintais Bendraisiais buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais. .(LR Vyriausybės 2006 m. balandžio 19 d. nutarimas Nr. 380).

   Visos Zarasų miškų urėdijos teritorijoje nustatytos BAST yra įtrauktos į vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijų sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai, kuris patvirtintas LR Aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210. Į sąrašą pateko šios teritorijos: Antazavės šilas, Balnio ežeras su apyežerėmis, Drūkšių ežeras, Ėglio ir Ėglioko ežerai, Gipėnų kaimo apylinkės, Gražutės regioninis parkas, Ilgašilis, Padustėlio pekė, Pelkėtos Rašų ežero apylinkės, Puščios pelkė, Samanių pelkė, Smalvelės upė ir šlapžemis, Smalvos ir Smalvykščio ežerai ir pelkės, Velniabalė, Vyko ežero apyežerės, Zalvės pelkė ir Zalvės upės slėnis.