Miško apsauga Miško atkūrimas, įveisimas ir priežiūra Skelbimai

VĮ Zarasų miškų urėdija naudojasi Europos žemės ūkio fondo parama

VĮ Zarasų miškų urėdija, 2017 m. pavasarį sudarė paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl galimybės pasinaudoti Europos Žemės ūkio fondo, skirto kaimo plėtrai, investicijomis. Paramos lėšos turėtų būti skirtos įgyvendinus projektus pagal KPP priemonę „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumą. Veiklos sritis – miškams padarytos žalos prevencija ir […]

FSC
Miško apsauga Miško atkūrimas, įveisimas ir priežiūra Miškų Sertifikavimas Rekreacija Renginiai Saugomos teritorijos

Miškų urėdijų veikla atitinka tarptautinės miškų tvarkymo sertifikavimo sistemos reikalavimus

UAB „NEPCon LT“, veikianti akreditacijos FSC® (Forest Stewardship Council – Miškų valdymo taryba) turėtojos „NEPCon“ vardu, turinčios teisę vykdyti FSC® Gamybos grandies ir Miškų tvarkymo sertifikavimo paslaugas, 2015 m. lapkričio mėn. – 2017 m. sausio mėn. atliko antruosius miškų tvarkymo sertifikavimo kasmetinius auditus 40-yje miškų urėdijų, kurioms tarptautiniai sertifikatai buvo išduoti 2014-2015 metais. Be to, […]

miskas
Miško atkūrimas, įveisimas ir priežiūra

Miškų ateitis priklauso ir nuo jų genetinių išteklių

    Lietuvos miškų genetinius išteklius sudaro valstybinės reikšmės miškuose atrinkti ir saugomi 153 miško genetiniai draustiniai, užimantys 3,6 tūkst. ha plotą, 2201 rinktinis medis, 220 sėklinių medynų (bendras plotas – 1,7 tūkst. ha), įveistuose klonų rinkiniuose (38 ha) sukaupti 823 vertingiausi vietinių medžių rūšių klonai.

Biologines vertybes, retas ir saugomas rūšis

Biologinės vertybės, retos ir saugomos rūšys

  Informacija apie biologines vertybes, retas ir saugomas rūšis             VĮ Zarasų miškų urėdijos specialistai vykdo retųjų miško augalų, paukščių bei gyvūnų būklę bei jų pokyčių stebėjimus. Pastebėjus retuosius paukščius arba jų perimvietes, vykdo registraciją stebėjimų žurnaluose.     2008 metais pateikti nauji duomenys 2009 metais pateikti nauji duomenys 2010 metais […]