Jaunieji miško bičiuliai

Viktorina „Suk galvelę – pelėdos“

Jau tapo tradicija, kaip ir kiekvieną rudenį, taip ir šį Zarasų „Santarvės“ pradinėje mokykloje buvo rengiama viktorina „Suk galvelę“. Čia dalyvavo Zarasų rajono mokyklų 3-4 klasių moksleiviai. Viktoriną organizavo Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos pradinukų mokytojos J. Trimonienė ir A. Dumbravienė. Šiais metais pagrindinė tema buvo apie pelėdas. Salako girininkijos girininko pavaduotojas Mindaugas Ilčiukas moksleiviams papasakojo […]

Skelbimai

Urėdijos filialų centrų vietą nustatys valdyba, bet Aplinkos ministerija turi pasiūlymų

   2018 m. sausį, užbaigus 42 valstybės įmonių miškų urėdijų prijungimo prie VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto procesą ir suformavus naują valstybės valdomą įmonę Valstybinių miškų urėdiją, prasidės kitas šios institucinės pertvarkos etapas – miškų ūkio veiklos optimizavimas įmonės viduje. Šio etapo metu per 2018 metus numatoma sumažinti įmonės filialų skaičių nuo 42 iki 26.   […]

Jaunieji miško bičiuliai

Jaunųjų miško bičiulių vėl lauks tarptautinis konkursas

   Nors tarptautinis konkursas „Jaunimas Europos miškuose“ ką tik baigėsi, Aplinkos ministerija, kurios iniciatyva buvo organizuotas jo nacionalinis turas, kviečia jaunųjų miško bičiulių būrelių narius pradėti telkti jėgas kitam, 2018 metais vyksiančiam konkursui. Vertėtų ypač pasistengti, nes jo finalas kitąmet bus surengtas Lietuvoje.     Šiemetinio konkurso nacionalinį turą laimėjusieji Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės jaunųjų […]

Ypatingos reikšmės miškai

Ypatingos vertės miškai

   Ypatingos vertės miškams (YVM) priskiriami oficialiai saugomų teritorijų, kertinių miško buveinių ir kitų ypatingą aplinkosauginę, atskirų ekosistemų ar rūšių išlikimui bei egzistavimui, o taip pat socialinę reikšmę turintys miškai. Ūkinė veikla šiuose miškuose vykdoma siekiant išsaugoti ar sustiprinti šiems miškams būdingas savybes. Parengtame miškotvarkos projekte numatytos priemonės, užtikrinančios atitinkamų aplinkosauginių savybių išsaugojimą, taip pat […]

Valstybės saugomi objektai

Valstybės saugomi objektai

Gamtos paveldo objektai.    Zarasų miškų urėdijos teritorijoje nustatyti svarbūs gamtosauginiais tikslais yra: 10 botaninių objektų (4 ąžuolai, 3 pušys, eglė,juodalksnis ir Pakerių kadagiai), 6 geologiniai objektai – akmenys bei 2 hidrogeologiniai objektai – versmelė ir šaltinis. Botaniniai objektai auga Dusetų, Gražutės, Antazavės ir Salako girininkijų teritorijose. Pats vertingiausias yra Stelmužės ąžuolas, augantis Stelmužės kaime. […]

NATŪRA 2000

Europos ekologinio tinklo NATŪRA 2000 teritorijos

   Lietuvoje steigiamos Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos, kurias šiuo metu sudaro paukščių apsaugai svarbios teritorijos PAST ir gamtinių buveinių apsaugai svarbios teritorijos BAST. Drūkšių ežero PAST (bendras plotas 3612 ha ). Saugoma didžiojo baublio perimvietės. Ši paukščių rūšis saugoma remiantis patvirtintais Bendraisiais buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais.(LR Vyriausybės 2006 m. balandžio […]

Gražutės regioninis parkas

Gražutės regioninis parkas

Bendras parko plotas 29471 ha    Įsteigtas 1999 m. siekiant išsaugoti ežeringo, miškingo Šventosios upės aukštupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Didžioji parko dalis  yra Zarasų miškų urėdijos teritorijoje (apie 90%). Gražutės regioniniame parke vyrauja pušynai. Jie užima 58%, beržynai 18%, eglynų 11%. Didžiausią medynų plotą sudaro pusamžiai medynai 60%, bręstantys 11%, […]

Sartų regioninis parkas

Sartų regioninis parkas

Bendras parko plotas 12547 ha    Įsteigtas 1992 m. siekiant išsaugoti unikalioje dubaklonių sankirtoje susiformavusį Sartų ežero kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.    Svarbiausios gamtinės vertybės: unikali Sartų, Rašų ir gretimų ežerų sistema, vertingos Dusetų girios ir Ilgašilio miško bendrijos. Sartų ežeras – penktas pagal dydį Lietuvos […]