Miškų Sertifikavimas

Miškų Sertifikavimas

FSC

   Forest Stewardship Council® (FSC®), veikianti kaip tarptautinė nevyriausybinė organizacija, yra sukūrusi tarptautinę miškų sertifikavimo sistemą. Visi FSC ženklu pažymėti miškų, kurie tvarkomi pagal tarptautiniu mastu pripažintus FSC miškų sertifikavimo sistemos principus ir kriterijus, produktai yra sertifikuoti nepriklausomų ekspertų. Pagal FSC sistemą tropiniai, vidutinių platumų ir borealiniai miškai sertifikuojami pagal tuos pačius dešimt FSC principų, kurių kiekvienas detalizuojamas atskirais kriterijais. Devynis miškų tvarkymo principus ir kriterijus 1994 m. rugsėjį patvirtino FSC nariai įkūrėjai ir Direktorių taryba, dešimtąjį principą – FSC nariai bei Direktorių taryba patvirtino 1996 m. vasarį. Visi principai ir kriterijai periodiškai peržiūrimi ir koreguojami (paskutinį kartą FSC principai ir kriterijai peržiūrėti ir pataisyti 2009 m. sausio mėn.). Šis dokumentas (FSC principai ir kriterijai) yra vertinimo pagrindas, siekiant nustatyti, ar šalies, įmonės, privataus asmens ūkininkavimas miškuose atitinka atsakingo miškininkavimo reikalavimus.

    Siekdama suderinti aplinkosauginius, ekonominius ir socialinius aspektus, siekdama išsilaikyti kintančiomis medienos rinkos salygomis, VĮ Zarasų miškų urėdija 2003 m. spalio mėn. su Danijos bendrove „Nature, Ecology and People Consult“ (NEPCon) pasirašė Miškų tvarkymo sertifikavimo paslaugų sutartį, pagal kurią NEPCon įsipareigojo atlikti VĮ Zarasų miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų ir naudojamų valstybinių miškų tvarkymo sertifikavimą bei kasmetines revizijas.

    Miškų sertifikavimo darbai buvo atlikti 2004 metų kovo mėnesį. Baigusi miškų sertifikavimo darbus, vertinimo komanda pateikė išvadą, kad VĮ Zarasų miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų tvarkymas atitinka gero ūkininkavimo miške FSC Principų ir Kriterijų dvasią ir turinį.

    2004 m. lapkričio 3 d. Zarasų miškų urėdijai buvo suteiktas FSC miškų tvarkymo sertifikatas (RA-FM/COC-001350).

    Kiekvienais metais atliekami miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškų, kuriuose pavesta vykdyti kompleksinę miškų ūkio veiklą, kasmetiniai auditai.

    2009 m. rugsėjo 21 – 22 d. UAB „Nepcon LT“, bendradarbiaujanti su JAV nepelno organizacija „Rainforest Alliance“ (FSC akreditacijos turėtoja), atliko FSC miškų tvarkymo bei gamybos grandies resertifikavimo darbus ir suteikė FSC miškų tvarkymo sertifikatą.

   Tarptautinė akreditacijos tarnyba (Accreditation Services International – ASI) 2014 m. spalio 26 d. išdavė akreditaciją „NEPCon“ atlikti FSC® miškų tvarkymo ir gamybos grandies sertifikavimo paslaugas visame pasaulyje, išskyrus Kiniją.

   „NEPCon“ veikė nuo 1997 m. ir visoms VĮ miškų urėdijoms teikė FSC miškų tvarkymo sertifikavimo paslaugas „Rainforest Alliance“ vardu. Atsižvelgiant į naują „NEPCon“ kaip nepriklausomos FSC sertifikavimo organizacijos statusą ir, vadovaujantis bendru „NEPCon“ ir „Rainforest Alliance“ sprendimu visi „Rainforest Alliance“ vardu išduoti sertifikatai buvo pervesti į „NEPCon“.

   Remiantis šiuo sprendimu, VĮ Zarasų miškų urėdija su „NEPCon“  organizacija šių metų birželio 23 d. pasirašė Sertifikavimo sutartį, pagal kurią „NEPCon“ toliau vykdys sertifikavimo ir patikros paslaugas.

   Pagal susitarimą sertifikato galiojimo terminas išlieka toks, koks buvo ir „Rainforest Alliance“ sertifikato. Todėl VĮ Zarasų miškų urėdijos sertifikatas galioja nuo 2014 m. lapkričio 03 d. iki 2019 m. lapkričio 02 d.

   Remiantis sutartimi, VĮ Zarasų miškų urėdijai suteiktas naujas unikalus FSC FM/COC sertifikato registracijos kodas, NC-FM/COC-012431. FSC prekinių ženklų licenzijos kodas FSC-C006178 išlieka tas pats.

 ZARASŲ MIŠKŲ URĖDIJOS ĮSIPAREIGOJIMAS LAIKYTIS FSC PRINCIPŲ IR KRITERIJŲ

1. ĮSTATYMŲ IR FSC PRINCIPŲ LAIKYMASIS
   Miškų ūkis turi gerbti visus šalies įstatymus, taip pat ir tarptautines deklaracijas bei sutartis, kurias ta šalis pasirašiusi, atitikti visus FSC principus ir kriterijus.

2. NUOSAVYBĖS IR NAUDOJIMO TEISĖ BEI ATSAKOMYBĖ
   Ilgalaikė nuosavybės ir naudojimo teisė žemės ir miško ištekliams turi būti griežtai apibrėžta, įforminta dokumentais ir juridiškai įteisinta.

3. VIETOS ŽMONIŲ TEISĖS
   Turi būti pripažinta ir gerbiama vietos žmonių teisė turėti, naudoti ir valdyti savo žemę, teritoriją ir išteklius.

4.    SANTYKIAI SU BENDRUOMENĖMIS IR DARBUOTOJŲ TEISĖS
   Miškų ūkis turi išsaugoti arba gerinti miško darbuotojų ir vietos bendruomenių ilgalaikę socialinę ir ekonominę gerovę.

5. NAUDA IŠ MIŠKO
   Miškų ūkio veikla turi skatinti efektyvų daugiatikslį miško naudojimą, siekiant užtikrinti ekonominį gyvybingumą ir platų aplinkosauginių bei socialinių funkcijų spektrą.

6. POVEIKIS APLINKAI
   Miškų ūkis turi išsaugoti biologinę įvairovę ir su ja susijusias vertybes, vandens išteklius, dirvožemį, unikalias ir lengvai pažeidžiamas ekosistemas bei kraštovaizdį, miško ekologines funkcijas bei miškų vientisumą.

7. MIŠKŲ TVARKYMO PLANAS
   Miškų tvarkymo planas (miškotvarkos projektas) turi būti paruoštas, įgyvendinamas ir nuolat atnaujinamas, atsižvelgiant į darbų apimtis ir intensyvumą. Aiškiai turi būti apibrėžti ilgalaikiai miškų ūkio tikslai ir priemonės jiems pasiekti.

8. MONITORINGAS IR ĮVERTINIMAS
   Monitoringas turi įvertinti miško būklę, produkcijos kiekį, gamybos grandinę, miškų ūkio veiklą bei jos poveikį aplinkai ir visuomenei, atsižvelgiant į ūkinės veiklos miškuose apimtis ir intensyvumą.

9. DIDELĖS APLINKOSAUGINĖS VERTĖS MIŠKŲ IŠSAUGOJIMAS
   Miškų ūkio veikla didelę aplinkosauginę vertę turinčiuose miškuose turi būti vykdoma, siekiant išsaugoti ar sustiprinti šiems miškams būdingas savybes. Sprendimai dėl didelės aplinkosauginės vertės miškų turi būti visuomet priimami prevencinio požiūrio kontekste.

10. PLANTACINIAI ŽELDINIAI
   Plantaciniai želdiniai turi būti planuojami ir tvarkomi pagal 1 – 9 principus ir kriterijus bei vadovaujantis 10 principu ir jo kriterijais. Plantaciniai želdiniai ne tik teikia socialinių ir ekonominių privalumų bei prisideda tenkinant pasaulio vartotojų poreikį medienos produktams, jie taip pat turi sumažinti natūralių miškų naudojimą bei skatinti jų atkūrimą ir apsaugą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *